FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AKCJI
„Baumit Liga Mistrzów 2020”

Szanowni Państwo,

właśnie rusza kolejna edycja akcji promocyjnej „Baumit Liga Mistrzów 2020”, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy. Zasady wzięcia udziału w Lidze Mistrzów Baumit zawarte są w Regulaminie Akcji, który stanowi załącznik do niniejszego formularza. Przed zgłoszeniem swojego udziału w akcji promocyjnej "Baumit Liga Mistrzów 2020", prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu. Kolejnym krokiem jest wypełnienie przez osoby uprawnione do reprezentowania hurtowni i przesłanie skanu niniejszego formularza mailem na adres: marketing@baumit.pl. Można także wypełniony formularz przekazać przedstawicielowi handlowemu Baumit. W przypadku, gdyby zdecydowali się Państwo na wysłanie formularza pocztą, proszę to uczynić na adres: Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 G, 53-012 Wrocław (dopisek na kopercie: "Akcja Baumit Liga Mistrzów 2020").

Przed przystąpieniem do zgłoszenia udziału w Akcji Baumit Liga Mistrzów 2020 prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Hurtowni.
 
Nazwa firmy :
NIP :
Adres firmy (oddziału zgłaszanego do akcji)
Ulica :
Numer domu :
Numer lokalu :
Kod pocztowy :
Miejscowość :
Imię osoby kontaktowej :
Nazwisko osoby kontaktowej :
Kontaktowy numer telefonu :
Kontaktowy adres poczty elektronicznej :
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz upoważnionej do reprentowania firmy :
Odesłanie podpisanego formularza jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści Regulaminu Akcji.
* Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Baumit sp. z o.o. do reprezentowanej przeze mnie firmy informacji handlowych i marketingowych (kontakt telefoniczny i mailowy) w ramach Akcji Liga Mistrzów 2020.
* Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Akcji promocyjnej ze względu na jej charakterystykę.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Baumit sp. z o.o. do reprezentowanej przeze mnie firmy informacji handlowych i marketingowych związanych z ofertami i promocjami poza Akcją Liga Mistrzów 2020, następującymi kanałami:
poczta elektroniczna/SMS
telefon
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne.

Zaznaczając którąkolwiek ze zgód potwierdza Pan/Pani swoje uprawnienie do reprezentowania firmy. Zgody mogą zostać wycofane w każdym czasie; wycofanie zgody oznaczonej gwiazdką [*] może jednak oznaczać zakończenie udziału firmy w Akcji.
Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baumit sp. z o.o. (ul. Wyścigowa 56 G, 53-012 Wrocław, info@baumit.pl).

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji, w tym w celu kierowania ofert promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji Akcji, jego rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń, ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy (Regulaminu) w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną.

W przypadku wyrażenia którejkolwiek z nieobowiązkowych zgód marketingowych, dane będą przetwarzane również w celach marketingowych w zakresie innych produktów niż oferowane w Akcji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci marketingu, a wyrażona przez Pana/Panią zgoda marketingowa potwierdzać będzie brak naruszenia praw i wolności poprzez przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby zatrudnione u administratora, oraz podmioty współpracujące z administratorem danych (np. firmy informatyczne, kurierskie oraz organizujące działania marketingowe).

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).

W przypadku wyrażenia którejkolwiek z dobrowolnych zgód marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody marketingowej.

Pani/Pana prawa: posiada Pani/Pan prawo dostępu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Skarga do organu ochrony danych: ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Profilowanie: Potencjalnie może dojść do profilowania danych osobowych, którego skutkiem będzie kierowanie ofert dopasowanych na podstawie wcześniejszych preferencji. Nie przewidziano profilowania o innych skutkach.

Dobrowolność podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

Baumit sp. z o.o. ul. Wyścigowa 56 G, 53-012 Wrocław, tel.: 71 358 25 00, faks: 71 358 25 06, marketing@baumit.pl, NIP: 769-00-04-863